Durant l’exercici del 2016, PEUSA ha contribuït amb 172.173€ al finançament de diferents tipus d’accions socials destinades a donar suport a les persones més desfavorides i amb menys recursos de la comarca de l’Alt Urgell. Les accions principals consisteixen: al pagament de les factures de persones en condició de Pobresa Energètica, al finançament del Bo Social i a donacions econòmiques a diverses entitats comarcals sense ànim de lucre dedicades a fins socials. Les contribucions que anualment fa PEUSA a aquestes causes formen part de la seva política de responsabilitat social corporativa, prioritat i fonament del conjunt de les accions que desenvolupa l’empresa des de fa molts anys en l’àmbit social.

De la totalitat de la contribució s’han destinat 61.673€ al pagament de les factures de subministrament elèctric de les persones en risc d’exclusió residencial, el que s’entén, segons la Llei 24/2015 de la Generalitat de Catalunya, com a Pobresa Energètica. La implicació de l’empresa en aquest sentit és màxima.. La coordinació amb els Serveis Socials, tant de l’Alt Urgell com de la Cerdanya, és permanent i resulta fonamental per a poder complir amb aquest objectiu. A dia d’avui podem afirmar que no s’ha realitzat cap tall de subministrament a persones en risc d’exclusió social.

Una altra partida que suma 72.500€, s’ha destinat al finançament del Bo Social. PEUSA està obligada a fer aquesta aportació al Bo Social, tot i que la seva comercialitzadora Hidroelèctrica del Valira, no pot oferir la tarifa corresponent als seus clients. Més informació a l’apartat Bo Social.

Dins l’àmbit de l’Acció Social, PEUSA també col·labora amb diferents entitats comarcals que donen suport a les persones més necessitades. Aquestes entitats són Càritas d’Urgell, Nou Grapats, Gran Recapte d’Aliments, Taller Claror i Sedis Airam. L’aportació econòmica inclosa en el pressupost de l’any 2016 ha estat de 38.000€.

El conjunt de les accions descrites suposen un compromís que es va iniciar fa dècades i que PEUSA manté any rere any.

Comercialitzadora de Referencia Telèfon atenció Direcció de la pàgina web Direcció postal Fax Correu Electrònic
Endesa Energía XXI, S.L.U. 800 760 333 www.endesaonline.com Aptdo. Correos 1.167,

41080 Sevilla

935 077 646 bonosocial@endesa.es
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 900 200 708 www.iberdrola.es Aptdo. Correos 61.017,

28080 Madrid

944 664 903 bonosocial@iberdrola.es
Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. 900 100 283 www.gasnaturalfenosa.es Aptdo. Correos 61.084 28080 Madrid 93 463 09 06 bonosocial@gasnatural.com
EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. 900 902 947 www.edpenergia.es Aptdo. Correos 191

33080 Oviedo

984 115 538 bonosocial@edpenergia.es
Viesgo Comercializadora de referencia, S.L. 900 10 10 05 www.viesgoclientes.com Aptdo. Correos 460, 39080 Santander 910 91 14 64 bono-social@viesgo.com
CHC Comercializador de Referencia S.L.U. 900 814 023 www.chcenergia.es Apartado de Correos: F. D. Nº 90 // 3300010 – 33080 Oviedo 984 115 538 bonosocial@chcenergia.es
Teramelcor, S.L.* 800 00 79 43 www.teramelcor.es Aptdo. Correos 3

52006 Melilla

951 48 11 80 bonosocial@teramelcor.es
Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de Referencia, S.A.** 900 103 306 www.electricadeceuta.com Aptdo. Correos 13, 51001 Ceuta 956 51 95 34 bonosocial@electricadeceuta.com