CONVOCATÒRIA
  • Podeu descarregar aquí la convocatòria de la Junta General d’Accionistes.
  • Podeu descarregar aquí la delegació de vot.
COMPTES ANUALS
  • Podeu descarregar aquí els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i Informe d’Auditoria de PEUSA de l’exercici 2016.
  • Podeu descarregar aquí l’Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals Consolidats corresponents al 2016, així com els Comptes Anuals i Informe de Gestió Consolidats
  • Podeu descarregar aquí l’Informe de l’Òrgan d’Administració de Productora Eléctrica Urgelense, S.A. que fa referència a la proposta de modificació de l’article 1er dels Estatuts Socials, relatiu a la denominació social de la Companyia.