Bo social

El Bo Social solament es pot contractar a les Comercialitzadores de Referència i s’aplica als consumidors vulnerables (definició inclosa a la Llei 24/2013 de 26 de desembre del Sector Elèctric) que compleixen amb una sèrie de condicions socials, de consum i poder adquisitiu.  Els beneficiaris han de ser persones físiques i el subministrament ha de ser el de l’habitatge habitual.

Actualment, la tarifa del Bo Social suposa un 25% de descompte sobre el PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor) i la poden sol·licitar pensionistes amb prestacions mínimes, famílies nombroses, famílies amb tots els membres a l’atur i consumidors amb menys de 3 kW de potència contractada. Tal i com s’està informant als nostres clients, qualsevol que reuneixi les condicions descrites podrà acollir-se al Bo Social.

PEUSA finança anualment el Bo Social, malgrat la seva comercialitzadora no és una de les companyies que pot oferir aquesta tarifa als seus clients.  En el darrer exercici, l’aportació de PEUSA al Bo Social va ascendir a 72.500€.

El canvi al Bo Social no suposa cap cost per al client i únicament s’ha d’aportar la documentació requerida per al seu nou comercialitzador.  Els telèfons gratuïts i dades de contacte de les Comercialitzadores de Referència són les següents:

Comercialitzadora de Referencia Telèfon atenció Direcció de la pàgina web Direcció postal Fax Correu Electrònic
Endesa Energía XXI, S.L.U. 800 760 333 www.endesaonline.com

Aptdo. Correos 1.167,

41080 Sevilla

935 077 646 bonosocial@endesa.es
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 900 200 708 www.iberdrola.es

Aptdo. Correos 61.017,

28080 Madrid

944 664 903 bonosocial@iberdrola.es
Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. 900 100 283 www.gasnaturalfenosa.es Aptdo. Correos 61.084 28080 Madrid 93 463 09 06 bonosocial@gasnatural.com
EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. 900 902 947 www.edpenergia.es

Aptdo. Correos 191

33080 Oviedo

984 115 538 bonosocial@edpenergia.es
Viesgo Comercializadora de referencia, S.L. 900 10 10 05 www.viesgoclientes.com Aptdo. Correos 460, 39080 Santander 910 91 14 64 bono-social@viesgo.com
CHC Comercializador de Referencia S.L.U. 900 814 023 www.chcenergia.es Apartado de Correos: F. D. Nº 90 // 3300010 – 33080 Oviedo 984 115 538 bonosocial@chcenergia.es
Teramelcor, S.L.* 800 00 79 43 www.teramelcor.es

Aptdo. Correos 3

52006 Melilla

951 48 11 80 bonosocial@teramelcor.es
Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de Referencia, S.A.** 900 103 306 www.electricadeceuta.com Aptdo. Correos 13, 51001 Ceuta 956 51 95 34 bonosocial@electricadeceuta.com