Bo social

La nova regulació del Bo Social suposa un descompte en la factura segons el consumidor compleixi amb uns requisits de renda i situació personal i familiar determinats, que estableix el RD 897/2017 de 6 d’Octubre que regula la figura del consumidor vulnerable, el Bo Social i altres mesures de protecció pels consumidors domèstics d’energia elèctrica.

Els beneficiaris han de ser persones físiques, per a l’habitatge habitual, amb potència contractada inferior o igual a 10kW i subministrat per una de les comercialitzadores de referència. Una novetat important  d’aquesta nova regulació respecte l’anterior és que limita la quantitat d’energia que es pot acollir als preus amb descompte.

El canvi al Bo Social no suposa cap cost per al client que únicament ha d’aportar la documentació requerida juntament amb la sol·licitud a la comercialitzadora.  Informació disponible clicant aquí.

Les diferents categories de consumidors vulnerables i els corresponents descomptes aplicables els podeu trobar en aquest link.

Un cop s’obté l’acreditació de consumidor vulnerable, la vigència del Bo Social és de dos anys, excepte si durant aquests dos anys es perd alguna de les condicions que donen dret a la percepció. Abans que finalitzi el termini de dos anys el consumidor podrà sol·licitar la renovació per dos anys addicionals mentre es mantinguin els requisits que hi donen dret.

En el cas de famílies nombroses s’aplicarà el Bo Social mentre el títol de família nombrosa sigui vigent.

Els clients que actualment estan percebent el Bo Social d’acord amb la normativa anterior, hauran d’acreditar novament la condició de consumidors vulnerables i sol·licitar l’aplicació del nou Bo Social abans del 8 d’octubre de 2018. A partir d’aquesta data, qui no estigui acreditat deixarà de percebre els descomptes associats a l’antic Bo Social.

PEUSA finança anualment el Bo Social, malgrat la seva comercialitzadora no és una de les companyies que pot oferir aquesta tarifa als seus clients. En el darrer exercici l’aportació de PEUSA al finançament del Bo Social va ascendir a 72.500€.